Finnish Lake Fishers ry

Vastuullinen kalastus

FLF:n jäsenet noudattavat vastuullisen kalastuksen periaatteita. Niihin kuuluu kunnioitus luontoa ja muita kalastajia kohtaan. Saalista otetaan vain vesistön kalakannan tila huomioiden, ja mikä luontoon viedään, kannetaan sieltä pois siimanpätkistä lähtien. Saalis käytetään itse omassa taloudessa ja ainakaan lohikaloja ei pakasteta. Samalla kunnioitetaan ammatikseen kalastavia, eikä syödä heidän leipäänsä jakamalla kaloja naapureille jne. Kala säilyy kaikista parhaiten luonnollisessa ympäristössään.

Vastuulliseen kalastukseen liittyy kiinteästi se, että osa saaliskaloista joudutaan vapauttamaan. Vapautus tehdään aina märin käsin ja mieluusti kalaa vedestä ollenkaan nostamatta. Kalojen vapauttamisessa ei ole kyse ruualla leikkimisestä vaan ekologisesti valveutuneesta toiminnasta, jossa parasta pyyntikokoa vielä saavuttamattomat kalat ja toisaalta tärkeät suurikokoiset emokalat vapautetaan ja ruokakalat valitaan ns. välikokoisista yksilöistä. Kalojen vapauttamisesta voi lukea lisää esim. täältä. Vastuulliseen kalastukseen liittyy myös, että kaikki saaliiksi otettavat kalat tapetaan nopeasti, ja ne käsitellään asiallisesti ruuaksi. FLF:n toimintaperiaatteisiin ei kuulu kalojen pyytäminen kompostoitavaksi.

FLF:n jäsenet noudattavat SVK:n kala- ja ympäristötoimikunnan laatimia suosituksia, joiden mukaan kuhan välimittana käytetään 45-65 cm:ä ja hauen välimittana 50-90 cm. Rasvaeväleikatun taimenen alamittana käytetään 60 cm:ä, ja rasvaevällisiä taimenia ei Lapin eteläpuolella tapeta ollenkaan. Myös yli 40 cm ahvenet suositellaan vapautettaviksi kuten onkikaloista kaikki suurikokoiset särkikalat.

yli 65 cm kuhat ovat tärkeitä emokaloja ja parempi vapauttaa

72 cm ylämittainen kuha lähdössä takaisin jatkamaan sukua.