Finnish Lake Fishers ry

Neuvonta- ja tutkimuspalvelut

Valtakunnallisesti toimivan yhdistyksemme jäsenistö koostuu laajalti kala-alan ammattilaisista. Kauttamme voitte saada apua niin alan opiskelijoilta, kalastusoppailta, kokeneilta iktyonomeilta kuin kalabiologeilta. Toistaiseksi olemme päättäneet tarjota osaamistamme muun muassa virtavesien kartoitukseen sekä virtavesikunnostusten ja niihin liittyvien talkoiden tai töiden suunnitteluun ja toteutukseen. Järjestämme myös kaloihin liittyviä seminaareja joko yksin tai yhdessä kanssanne vahvalla kokemuksella ja laajan yhteistyöverkoston turvin aina tarpeen mukaan. Lue alapuolelta lisää potentiaalisista tapauksista, joissa voisimme olla avuksi.

Koskikalaston koekalastus, merkintä ja merkintätulosten raportointi

FLF ry tarjoaa kesällä 2018 koskikalastuskohteita hallinnoiville tahoille koekalastus- ja kalamerkintäpalvelua.

Koekalastus

Koekalastustuote sisältää vapavälinein tehtävän koekalastuksen asiakkaan nimeämällä koskikohteella ennalta sovittuna ajankohtana. Koekalastuksen toteuttaa FLF ry:n jäsenistä (kala-asiantuntijoista ja kalastukseen perehtyneistä aktiiviharrastajista) koostuva ryhmä. Koskikohteen koosta riippuen ryhmän koko on 4-8 henkilöä ja koekalastuksen kesto on 1-2 vrk. Koekalastusryhmän nimet ilmoitetaan ennalta kalastusoikeuden haltijalle. Koekalastus suoritetaan perhokalastusmenetelmällä käyttämällä kalastuksessa väkäsettömillä koukuilla varustettuja perhoja. Kalastus suoritetetaan kosken rantaa/koskea kahlaamalla ja samalla ylhäältä alavirtaan tai alhaalta ylävirtaan edeten siten, että kalastajien etäisyys toisistaan on noin 20-30 m. Kaikista saaliiksi saaduista kaloista mitataan pituus vähintään 1 cm tarkkuudella sekä saalistiedot kirjataan ylös kalalajikohtaisesti.

Koekalastuksesta laaditaan lyhyt raportti, jossa esitellään koekalastuksen toteutuminen, kalastuksessa saatu saalis sekä havainnot kalastusolosuhteista. Koekalastussaaliista raportoidaan sekä koekalastussaalis sekä yksikkösaalis esim. yhtä vapatuntia kohden.

Kalamerkinnät

Koekalastuksen yhteydessä saaliiksi saadut yli 20 cm pituiset taimenet ja harjukset voidaan nukuttaa ja merkitä Luonnovarakeskukselta hankituilla T-ankkurimerkeillä. Merkinnän yhteydessä kirjataan ylös merkin tiedot, kalalaji ja kalan pituus (mm) sekä paino (g). Merkinnän jälkeen nukutuksesta toipuneet kalat vapautetaan takaisin koskeen. Merkinnän jälkeen merkinnän tilaajalle toimitetaan tarkat tiedot merkinnästä sekä ohjeet kalastajille merkintätietojen ilmoittamiseen Luonnonvarakeskukselle. Merkintä voidaan toteuttaa myös PIT-merkein erikseen sovittavan hinnaston mukaisesti (merkit maksavat 1-3 eur/kpl).

Raportointi

Asiakkaalle laaditaan lyhyt työraportti kalastusvuotta seuraavan helmikuun loppuun mennessä tai sopimuksen mukaan pian merkinnän jälkeen. Raportissa esitellään koekalastuksen tulokset, tehdyt kalamerkinnät sekä merkkipalautustulokset. Merkintätulosten raportoimista varten pyydetään Luonnovarakeskukselta yhteenveto merkkipalautuksista. Merkintätuloksista raportoidaan mm. saaliskertymä, merkkien palautuspaikka ja saaliiksi saatujen ja vapautettujen kalojen määrä sekä mahdollisuuksien mukaan kalojen kasvutietoja.

Raportin perusteella kalastusoikeuden haltija saa tietoa mm. merkittyjen kalojen saaliiksi joutumisnopeudesta (tietoa kalastuskuolleisuudesta & kalojen pyyntialttiudesta), vapautettujen kalojen osuudesta (esim. istutusten suunnitteluun) sekä merkittyjen kalojen levittäytymisestä vesistössä (mm. taimenen vaellukset).

Ehdot ja hinnasto

Koekalastus ja merkintäpalvelun toteuttaminen edellyttää, että kalastusoikeuden haltija luovuttaa kalastusoikeuden FLF ry:n nimetyn koekalastusryhmän jäsenille merkinnän ajaksi ilman rahallista korvausta.

Merkinnät: T-ankkurimerkki ja kalamerkintä 3 €/ kpl (ALV 0%)
Lyhyt koekalastusraportti, joka sisältää saaliiksi saatujen kalojen lukumäärän, kokojakauman ja lyhyen arvion kalastuskohteen tilasta ja kehitystarpeista ilman kalojen merkintää, 0 €
Lyhyt työraportti koekalastuksesta, kalamerkinnöistä ja kalojen kokojakaumasta, 50 €
Laaja raportti sisältäen konkreettisia asiantuntijaneuvoja kalastuskohteen kehittämiseksi, 100 €
Merkintävuotta seuraavan kalastuskauden jälkeen tehty lyhyt yhteenveto merkkipalautusten tuloksista (merkintävuotta seuraavan kalastusvuoden merkintätulokset), 100 €

Muut mahdolliset palvelut

Virtavesien kartoitus, kalastoselvitykset sekä kunnostusten suunnittelu ja toteutus

Kauttamme ja yhteistyökumppaniemme avulla toteutamme tarpeenne mukaiset kutupesäinventoinnit, sähkökalastukset, kunnostusten suunnittelun, toteutuksen ja seurannan. Voimme toteuttaa myös virtavesien kalaston kartoituksia ja ohjeistaa jopa perinnöllisen monimuotoisuuden kartoituksissa. Toteutamme erilaisia kunnostushankkeita pääasiassa kaupallisen ja puolikaupallisen yhteistyöverkostomme avulla (ohjaamme sopivien toteuttajien puheille, emme kaupallisesti välitä palveluja). Pienimuotoisia hankkeita voimme toteuttaa myös itse omin voimin.

Kalakantojen mallinnus ja kalastuksen mitoitus

Kauttamme onnistuu myös kalakantojen mallinnus / kalastuksen mitoitus, käytettävien alamittojen optimointi ja istutuksiin liittyvä neuvonta. Pyrimme tulevaisuudessa tarjoamaan myös vedenlaadun mittauspalveluja sekä sähkökalastuspalveluja, mutta toistaiseksi meillä ei ole kala- ja vesitutkimuksessa tarvittavaa välineistöä.

Matkailukalastuskohteiden kehitys ja arviointi

Jäsenistöllämme on vahva käsitys siitä, millaisia vapakalastuskohteita tarvitaan ja miten niitä voidaan toteuttaa taloudellisesti kannattavasti. Jos haluatte esimerkiksi palautetta jo tarjoamistanne palveluista, niin tulemme mieluusti kutsusta ns. testaamaan palvelunne tai koekalastamaan kalastuskohteenne, ja voimme raportoida kohteestanne artikkelimuotoisesti sivuillemme tai kuva- ja videoformaateissa sosiaaliseen mediaan tai/sekä antaa teille suoraan kehitysvinkkejä. Jos havaitsemme palvelunne toimiviksi, mainostamme myös mielellämme ilmaiseksi toimintaanne. Toteutamme tällaistakin palvelua täysin ilmaiseksi rakkaudesta lajiin, kunhan tarjoatte kalastusluvat ja sovimme palvelun sisällön tapauskohtaisesti huolellisesti etukäteen.

Järjestetty kalastusretki tai kalastuskilpailu

Haluaako yrityksenne henkilöstö tai yhteisönne jäsenistö vaikkapa oppia pilkkimään tai kalastamaan jigillä? Tai haluaisitteko järjestää pilkkikilpailun tai muun kalastuskilpailun, mutta ette tunne alan käytäntöjä? Ei hätää. Järjestämme jonkun jäsenoppaamme yrityksenne avuksi tai kokoamme talkooporukan, jolla homma hoituu. Näissä asioissa kannattaa ottaa yhteyttä mahdollisimman hyvissä ajoin, jotta ehdimme hankkia kalastustapahtumien vaatimat luvat ja sovitella aikataulut.

Ota suoraan yhteyttä alan parhaisiin kalastusoppaisiin:

Toni Pohjalaisen matkassa kalalle Teemu Hiltusen matkassa kalalle


Huom! FLF ry ei ole nykymuodossaan kaupallisesti tai ammatillisesti verrattavasti toimiva yhdistys, ja monet FLF:n täysin harrastusmielessä jäseneksi liittyneet jäsenet toimivat päivätyössä kala- ja vesialan yrityksissä. Mahdollisten intressiristiriitojen selventämiseksi todetaan, että FLF:n jäsenyys ei tarkoita kilpailevassa toiminnassa mukana olemista, vaan mahdollisista yllä olevien esimerkkien mukaisista palveluista vastaavat aina lopulta hallituksen erikseen nimeämät yksityiset henkilöt tai alan kaupalliset toimijat joko itsenäisesti tai erikseen neuvoteltaessa FLF:n nimissä. FLF toimii siis paremminkin yksityisten toimijoiden sateenvarjona kuin kilpailijana esimerkiksi kalatalouskeskuksille tai vesiensuojeluyhdistyksille, ja toivotamme myös kaupallisesti alalla toimivat yhdistykset ja yritykset tervetulleiksi tukemaan toimintaamme kannatusjäseninä. Vastineeksi kannatusjäsenyydestä tarjoamme näkyvyyttä ja kontakteja alan toimijoihin.

FLF:n virtavesitoiminnasta vastaa taimentutkija, FT Jukka Syrjänen. Virtavesikunnostuksiin ja kartoituksiin liittyen ota yhteyttä: jukka.t.syrjanen@gmail.com / 050-5454615.

Toistaiseksi erilaisten muiden yhteistyöhankkeiden käynnistämiseksi ota yhteyttä yhdistyksen puheenjohtajaan, ja katsomme mahdollisuuksiamme tapauskohtaisesti.

Taikinainen

Yhteystiedot


Järvikalastusseura FLF - Finnish Lake Fishers ry

Sähköposti: anssi.vainikka@gmail.com

www.flfry.fi