Finnish Lake Fishers ry

Kalavesijäsenyys

Kalavesijäseneksi hyväksytään hakemuksesta yksityiset henkilöt, enintään viiden yksityisen henkilön muodostamat ryhmät tai oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka tarjoavat yhdistyksen käyttöön itse määräämällään mutta hallituksen hyväksymällä tavalla kalavesiä. Samalla kalavesijäsenet saavat kaikki yhdistyksen ja SVK:n jäsenyyden edut kuten oikeuden kalastaa muilla yhdistyksen ja sen kalavesijäsenten vesillä.

Esimerkiksi osakaskunnan tai vesiä omistavan yrityksen liittyessä kalavesi-jäseneksi, yksi osakaskunnan/yrityksen edustaja kerrallaan voi kalastaa yhdistyksen hallitsemilla muilla vesillä samoin ehdoin kuin muut yhdistyksen jäsenet ellei erikseen muuta sovita. Käytännön syistä yhteisö-kalavesijäsenen on nimettävä luonnollinen henkilö, joka käyttää yhteisön äänioikeutta ja saa mm. Vapaa-ajan Kalastaja -lehden.

Kalavesijäsen ei maksa jäsenmaksua, mutta on velvollinen osallistumaan kalavetensä hoitoon ja valvontaan. Yhdistyksen sisällä kalavesijäsenet muodostavat enintään kahden varsinaisen jäsenen kanssa hoitotoimikunnan, joka tekee hallitukselle esityksen kalavesijäsenten tarjoamien vesien hoidosta.

Kalavesijäsen voi erota koska vain, jolloin seuran jäsenet menettävät kalastusoikeuden kalavesijäsenen tarjoamille vesialueille. Sääntöjen tarkoitus on rohkaista osakaskuntia ja yksityisiä vesialueiden vuokraajia liittymään seuraan ilman riskiä vesistöjen väärinkäytöstä.

Kalavesijäsen voi luonnollisesti myös periä kohtuullista korvausta vesien käytöstä joko kiinteänä yhdistyksen maksamana vuosittaisena korvauksena tai käyttöperustaisena lupamaksuna. FLF:n tarkoitus on rohkaista laadukkaiden kalavesien kehitykseen tukemalla kohteiden taloutta, eikä kalavesijäsenyys estä kalastuslupien myyntiä myös kolmansille osapuolille joko suoraan tai FLF:n kautta.

Kalavesi-jäsenyys hyödyttää vesialueen omistajaa, sillä maksamme vesialueen käytöstä ja käytämme kalastusoikeutta vastuullisesti niin, että kalastus pysyy kestävänä. Lisäksi tarjoamme yhdistyksen tietotaidon veden kehittämiseen ja lupatuotteiden myyntiin ulospäin. FLF:än kalavesijäseneksi liittyminen ei siis maksa mitään, vaan voi päin vastoin tuottaa säännöllistä lisätuloa.

Jos kalavesijäsenyys kiinnostaa, ota ihmeessä yhteyttä puheenjohtajaan anssi.vainikka@gmail.com / 0500-443290.