Finnish Lake Fishers ry

Ahma

Lieksan erätalousseminaari 17.8.2019

Esitelmä- ja keskustelutilaisuus luonto- ja kalastusmatkailun kehittämisestä ja edellytyksistä Erä-Eerolla lauantaina 17.8.2019 klo 10:00-15:00 (+ ilta- ja sunnuntaiohjelma)

Erätalousseminaarin tavoitteena oli nostaa erityisesti Ruunaan-Kontiovaaran-Patvinsuon alueen profiilia kalastus- ja luontomatkailun kohteena, ja lisätä alan toimijoiden yhteistä ymmärrystä siitä, miten Itä-Suomeen saataisiin lisää luontoon perustuvaa kestävää taloudellista toimintaa. Merkittävien lintusoiden, upeiden harjujen ja kangasmaiden lomassa vaeltavat kaikki Suomen suurpedot ja alueen runsaat vaellusreitit vetävät retkeilijöitä ympäri maata. Alueella on Ruunaan lisäksi paljon luonnonkauniita järvi- ja lampikohteita, joissa on potentiaalia entistä parempaan hyödyntämiseen niin vapaa-ajankalastuksessa kuin kalastustusmatkailussa. Seminaarissa keskusteltiin myös yleisesti metsätalouden haasteista ja nautittiin keskeisten alan toimijoiden ja luontokuvaajien esityksistä.

Seminaari houkutteli 25 osallistujaa ympäri Suomea, ja sanomalehti Karjalainen huomioi sen uutisoinnissaan. Seminaarin keskustelujen johtopäätös oli, että ihmisten kiinnostus luontoon ja outdoor-toimintaan kasvaa koko ajan, kansallispuistojen kävijämäärät ovat kasvussa, ja myös luontokuvausmahdollisuuksien tarjonta on liiketoimintana kasvussa. Turismin kehittymisen esteenä on kuitenkin voimallinen metsätalous, joka haittaa niin eläinkantoja kuin alueiden maisemallisia ja virkistyksellisiä arvoja. Toisaalta esimerkiksi Pohjois-Karjalassa ei olla strategisesti ymmärretty luonnon taloudellista arvoa muuten kuin sellun raaka-aineena. Metsätalous pilaa myös merkittävällä tavalla vesiä, ja siten haittaa myös vesistö- ja kalastusmatkailun toimintaedellytyksiä. Luontokuvausmahdollisuuksien järjestämisen kannalta on välttämätöntä, että eläinkannat saadaan pidettyä kestävällä tasolla. Haasteita lisäävät liikametsästys, puutteellinen metsästyksen säätely sekä salametsästys.

Uhanalaisten kalojen suhteen Suomessa on tuudittauduttu istutustoimintaan, mutta nyt on havaittu kalojen laitosviljelyn olevan pitkällä tähtäimellä kestämätöntä, sillä kalat sopeutuvat laitoksiin eivätkä enää pärjää luonnossa. Tilanne vesivoimayhtiöiden kanssa on kuitenkin pitkälti umpikujassa, koska kulkureittejä luontaisille kutu- ja lisääntymisalueille ei olla valmiita aukaisemaan. Samalla kalastusmatkailun kehittäminen on jäissä. Lieksanjoki ympäristöineen tarjoaisi Kuusamoon jokiin verrattavan kokonaisuuden, kun reitti saataisiin auki Pieliselle ja kosket kunnostettua kalojen ehdoilla. Seminaarissa ympäristötoimittaja Ismo Tuormaa myös muistutti pienvesivoimaloiden mitättömästä roolista Suomen sähköntuotannon kokonaisuudessa: purkamalla pienvoimalat saataisiin satoja kilometreja vapaita virtavesiä, ilman että sähköntuotannossa huomattaisiin minkäänlaista kapasiteetinmuutosta.Seminaarin päiväohjelma (esitelmä pdf-muodossa klikkaamalla nimeä)

10:00 Anssi Vainikka (FLF & UEF / biologia): tilaisuuden avaus ja pohjustus
10:15 Eero Kortelainen (Erä-Eero): kuvaustoiminnan historia ja haasteet
10:30 Pekka Ovaskainen (tunnettu lieksalainen luontokuvaaja): kurkistus Lieksan luontoon
10:50 Raija Komppula (UEF / matkailuliiketoiminta): Luontomatkailusta kestävää toimeentuloa Pohjois-Karjalaan
11:10 Matti Hovi (Metsähallitus / puistonjohtaja): Metsähallituksen rooli luontomatkailun mahdollistajana
11:30 Timo Haapasalo (UEF / ympäristöpolitiikka): Aitouden merkitys luonto- ja kalastuskokemuksissa
11:50 Ismo Tuormaa (luonnon- ja ympäristönsuojelun moniottelija): Metsäluonto biotalouden puristuksessa

12:10-13:10 lounastauko (ks. hinnasto alla)

13:10 Henrik Korkeamäki (Metsähallitus): Metsähallituksen visio Lieksan ja Itä-Suomen kalastusmatkailun tulevaisuudesta
13:40 Matti Janhunen (Luke): Lieksanjoen ja Pielisjoen järvilohi- ja järvitaimenkantojen elvyttäminen
14:00 Timo Hartikainen (Pohjois-Karjalan vapaa-ajankalastajapiiri): Harrastajien näkemys Lieksan vesien kehittämistarpeista
14:20 Matti Pasanen (Kalastusretket): Lieksan kalastusmatkailupotentiaali ja oman toiminnan esittely
14:50 Asko Kettunen: Etukäteen varattu puheenvuoro

UEF = Itä-Suomen yliopisto
Luke = Luonnonvarakeskus

Kiitos kaikille esitelmöitsijöille ja osallistujille!

Sanomalehti Karjalaisen juttu seminaarista


Rahoitus

Seminaari sai 50%:n rahoituksen Pohjois-Savon ELY-keskukselta kalastonhoitomaksuvaroista.

Tilaisuuden järjestivät

Finnish Lake Fishers ry (FLF ry) & T:mi Erä-Eero.

Lähistön salaisen lammen kaakkurit