Finnish Lake Fishers ry

Mikä FLF? - What FLF?

FLF ry (Järvikalastusseura FLF – Finnish Lake Fishers ry) on maaliskuussa 2016 perustettu Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön (SVK) alainen, valtakunnallisesti toimiva vastuulliseen vapakalastukseen ja sen tukemiseen erikoistunut kalastusseura ja kehitysyhdistys. Seuran kotipaikka on virallisesti Joensuu ja se kuuluu Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiriin. Seuran nimi FLF kuvastaa myös seuran iskulausetta: For Living Fish.

Alunperin ajatus FLF-nimisen seuran perustamisesta syntyi Keihärinkosken rannalla 4.7.2015 Janne Narkiniemen, Lauri Herlevin, Heikki Laitalan ja Anssi Vainikan mietittyä, miten saisimme yksityisin voimin luotua laadukkaita kalavesiä. Perustamiskirja allekirjoitettiin Puumalassa entisten ja nykyisten Kala ja Kulaus -aktiivien pilkkireissulla 14.2.2016. Itse perustamiskokous pidettiin 15.3.2016 Helsingissä.
 
Seuran perustajajoukko edustaa niin vahvaa ammatillista kala-asioiden tuntemusta tutkimuspuolelta kalastusvälinemyyntiin kuin pitkän linjan aktiivisia vapakalastajia. Monet perustajajäsenistä olivat jo aiemmin toimineet yliopisto-opiskelijoiden kalaseuroissa, ja monilla perustajajäsenillä on vähintään maisterin tutkinto kalabiologian alalta. Jäseniltä emme kuitenkaan edellytä mitään tutkintoja, vaan innostus kalastukseen riittää. Toivotamme etenkin nuoret mukaan toimintaan ja oppimaan kalastustekniikoita. Seurassamme avoin tiedonvaihto jäsenten kesken on yksi toiminnan kulmakiviä.

FLF:n erityinen tavoite on edistää järviperhokalastusta kalastusmuotona. FLF ei kuitenkaan ole pelkkä perhokalastusseura, vaan toimintaamme kuuluu kaikki aktiivinen vapakalastus kuten heitto- ja vertikaalijigaus, specimen-onginta, pilkintä, meritaimenen heittokalastus ja esimerkiksi soutu-uistelu. Järvien ohella kalastamme luonnollisesti myös rannikoilla ja joilla. FLF:n kohdelajit painottuvat ahven- ja lohikaloihin, mutta myös särkikaloja ja haukia pyydetään. Meillä on myös jäseniä, jotka eivät itse kalasta, mutta toimivat ammattinsa tai koulutuksensa puolesta kala- ja vesiasioiden parissa. Ammattilaisjäsenistömme takaa myös, että pystymme toteuttamaan erilaisia tutkimus- ja kehityshankkeita.

FLF kehittää etenkin jäsentensä kalastusmahdollisuuksia hankkimalla käyttöönsä tietoperusteisesti hoidettavia kalavesiä, joiden kalasto perustuu sääntömääräisesti kotimaisiin, alkuperäisiin kantoihin ja lajeihin. Kalavesiä pyritään kehittämään sekä kalastusoikeuksia vuokraamalla että yhteistyössä vesialueiden omistajien kanssa. Tarjoamme kalastuksen järjestämisen tueksi tietoa ja voimme tarvittaessa ammattilaisjäsenistömme kautta järjestää erilaisia palveluja kalavesien haltijoille. Sääntömme mahdollistavat myös erilaisten kehityshankkeiden toteuttamisen yhdistyksemme kautta.

FLF järjestää jäsenilleen kalastusmatkoja ja tukee jäsentensä kilpailutoimintaa. Osaltaan seuran tavoite on toimia vastuullisten kilpakalastajien edustusseurana. Kilpailutoiminnassa pääasialliset lajit ovat heittokalastus, perhokalastus ja pilkintä. Pyrimme kehittämään nykyistä kilpailutoimintaa niin ekologisista kuin eettisistä näkökulmista.

Pystyäksemme takaamaan jäsenistöllemme riittävät kalastusmahdollisuudet otamme varsinaisia jäseniä vain suhteessa hallinnoimiemme vesihehtaarien määrään. Jäsenistöltämme edellytämme muutenkin vastuullista asennoitumista kalastukseen, mikä ei tarkoita sitä, ettemmekö söisi kalaa. Isojen emokalojen vapautus on jäsenistöllemme itsestään selvää, ja arvostamme saalista kaikissa tilanteissa.
 
Osaltaan FLF:n tarkoitus on tuoda kalastavia kalatalouden ja muiden luontoalojen ammattilaisia sekä aktiivisia vapaa-ajan kalastajia yhteen suomalaisen kalatalouden ja kalastuskulttuurin kehittämiseksi. Vain yhteiseen hiileen puhaltamalla asioita saadaan eteenpäin. Toiminnallamme tuemme myös nykyaikaisia, vastuullisesti toimivia kalastusvälineliikkeitä, kalastuskohteita ja kalastusoppaita.

Tule sinäkin mukaan Suomen kovimmaksi kalastusseuraksi pyrkivän nuorekkaan (jäsenistömme keski-ikä on alle 40 v) FLF:n toimintaan.

Meidän joukossamme et jää kalatta etkä neuvoitta!


Kilpailutoimintaamme tukee:

www.jigiparatiisi.fi


Kannatamme mm. seuraavia välinekauppoja:

Ikon Fishing Products Väkäsettömät valmisperhot Gillien verkkokaupasta Varuste.net


Kannatamme mm. seuraavia oppaita:

Kalastusretket.fi Mika Vornasen Haukikoira Toni Pohjalaisen matkassa kalalle Teemu Hiltusen matkassa kalalle


Kannatamme mm. seuraavia videokanavia, klubeja, majoitustarjoajia ja kalapaikkoja:

Theft City Anglers Anni Yli-Lonttisen perhokalastusclubi-yritys Hotelli Kainuu Kuhmon kosket


Kannatamme mm. seuraavia välinevalmistajia:

Danielsson Fly Reels Väre-Pilkki Purmonen Oy Pro Kalastus


Kuvituksia luonnon ja kestävän kalastuksen puolesta:
Luontokuvia ja pilapiirroksia


Yhteystiedot


Järvikalastusseura FLF - Finnish Lake Fishers ry

Moberginkatu 2 C 11, 80170 Joensuu

PJ Anssi Vainikka 0500-443290

VPJ Heikki Laitala 044-0192027

Sihteeri Timo Haapasalo 040-7714795


Sähköposti: anssi.vainikka@gmail.com

www.flfry.fi